Bruhn & Hjejlie Advokat


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Bruhn & Hjejlie Advokat är huvudrådgivare.

Screener för Bruhn & Hjejlie Advokat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Better Collective 2018-06-08 OMX Mid Övrig 600 Mkr 24.72% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 2 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Better Collective
Komplext erbjudande 1 Better Collective