BofA Merrill Lynch


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 855 Mkr
Relativ kursutveckling -13.0%
Flaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 4 dagar
Vanligaste lista OMX Mid
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där BofA Merrill Lynch är huvudrådgivare.

Screener för BofA Merrill Lynch

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Huvudrådgivare 855 Mkr -37% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 1 Handicare