Baker&McKenzie


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Baker&McKenzie är huvudrådgivare.

Screener för Baker&McKenzie

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Bygghemma 2018-03-27 OMX Mid Övrig 1408 Mkr -27.58% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Bygghemma
Kursfall dag ett 1 Bygghemma
Dålig relativ avkastning 1 Bygghemma