Baker & McKenzie


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Baker & McKenzie är huvudrådgivare.

Screener för Baker & McKenzie

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Biovica 2017-03-29 First North Övrig 60 Mkr -16% 1 st - Småbolag
FM Mattsson 2017-04-10 OMX Small Övrig 136 Mkr 2.94% 0 st Läs Miljardbolag
Sdiptech 2017-05-12 First North Certified adviser, Övrig 500 Mkr -32.32% 1 st Läs Miljardbolag
Terranet 2017-05-30 First North Övrig 100 Mkr -46.15% 2 st - Småbolag
Bonesupport 2017-06-21 OMX Small Övrig 500 Mkr -23.1% 4 st Läs Miljardbolag
Aspire Global 2017-07-11 First North Certified adviser, Övrig 329 Mkr 13% 2 st Läs Miljardbolag
Senzagen 2017-09-21 First North Övrig 90 Mkr 171.65% 0 st - Småbolag
Balco 2017-10-06 OMX Small Övrig 600 Mkr 18.75% 0 st Läs Miljardbolag
Bioarctic 2017-10-12 OMX Mid Övrig 600 Mkr 356.67% 2 st Läs Miljardbolag
Climeon 2017-10-13 First North Övrig 200 Mkr 124.84% 1 st - Miljardbolag
Irras 2017-11-22 First North Övrig 290 Mkr 1.11% 2 st - Småbolag
Lyko 2017-12-12 First North Certified adviser, Övrig 245 Mkr 13.6% 0 st Läs Småbolag
NCAB Group 2018-06-05 OMX Small Övrig 546 Mkr 15.87% 2 st Läs Miljardbolag
Green Landscaping 2018-03-23 First North Certified adviser, Övrig 375 Mkr 37.62% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 9 st

Varningsflagga Antal Bolag
Bristfällig information 4 Aspire Global, Climeon, NCAB Group, Green Landscaping
Hög emissionskostnad 4 Terranet, Bonesupport, Bioarctic, NCAB Group
Dålig relativ avkastning 4 Sdiptech, Terranet, Bonesupport, Irras
Kursfall dag ett 3 Biovica, Irras, Green Landscaping
Storaffär inför IPO 1 Green Landscaping
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Bioarctic
Märkliga avtal 1 Aspire Global
Komplext erbjudande 1 Bonesupport
Ej fulltecknad emission 1 Bonesupport