Augment Partners


Antal noteringar 3 st
Summa erbjudanden 53 Mkr
Relativ kursutveckling -61.2%
Varningsflaggor i snitt 4 st
Väntetid i snitt 34 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Augment Partners är huvudrådgivare.

Screener för Augment Partners

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Nitro Games 2017-06-16 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 31 Mkr 35% 2 st - Mikrobolag
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr -48.33% 6 st - Mikrobolag
Dr Sannas 2018-02-02 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 3 Mkr -60% 4 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 7 st

Varningsflagga Antal Bolag
Försenad process 2 Seafire, Dr Sannas
Kursfall dag ett 2 Seafire, Dr Sannas
Dålig relativ avkastning 2 Seafire, Dr Sannas
Kladdiga incitament 2 Nitro Games, Dr Sannas
Ej fulltecknad emission 2 Nitro Games, Seafire
Högt garantiåtagande 1 Seafire
Hög emissionskostnad 1 Seafire