Augment Partners


Antal noteringar 4 st
Summa erbjudanden 67 Mkr
Relativ kursutveckling -57.4%
Flaggor i snitt 5 st
Väntetid i snitt 34 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Augment Partners är huvudrådgivare.

Screener för Augment Partners

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Nitro Games 2017-06-16 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 31 Mkr 41% 2 st - Mikrobolag
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr -50% 6 st - Mikrobolag
Dr Sannas 2018-02-02 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 3 Mkr -58.33% 5 st - Mikrobolag
Zordix 2018-11-23 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 14 Mkr 0% 1 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 9 st

Flagga Antal Bolag
Försenad process 2 Seafire, Dr Sannas
Kursfall dag ett 2 Seafire, Dr Sannas
Dålig relativ avkastning 2 Seafire, Dr Sannas
Tveksamma incitament 2 Nitro Games, Dr Sannas
Ej fulltecknad emission 2 Nitro Games, Seafire
Bristfällig information 1 Zordix
Lång väntetid 1 Dr Sannas
Högt garantiåtagande 1 Seafire
Hög emissionskostnad 1 Seafire