Arctic Securities


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 50 Mkr
Relativ kursutveckling 1.3%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Arctic Securities är huvudrådgivare.

Screener för Arctic Securities

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Tempest Security 2017-12-06 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 51 Mkr -18.18% 2 st - Småbolag

Förekommande flaggor 2 st

Flagga Antal Bolag
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Tempest Security
Kursfall dag ett 1 Tempest Security