Aqurat


Antal noteringar 3 st
Summa erbjudanden 56 Mkr
Relativ kursutveckling 48.6%
Flaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 22 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Aqurat är huvudrådgivare.

Screener för Aqurat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Acousort 2017-01-09 Spotlight Övrig 11 Mkr 67.27% 2 st Läs Mikrobolag
IRLAB 2017-02-28 First North Övrig 116 Mkr 483.33% 3 st Läs Småbolag
Initiator Pharma 2017-03-16 Spotlight Övrig 20 Mkr -27.27% 2 st - Mikrobolag
Tangiamo Touch 2017-04-06 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -88% 6 st - Mikrobolag
Annexin Pharmaceuticals 2017-04-19 First North Certified adviser, Övrig 54 Mkr -74.55% 6 st - Mikrobolag
Mantex 2017-05-05 First North Certified adviser, Övrig 48 Mkr -74.71% 5 st Läs Mikrobolag
Freedesk 2017-05-10 Spotlight Övrig 13 Mkr -91.43% 7 st - Mikrobolag
Bioservo 2017-05-22 First North Övrig 59 Mkr -52.08% 4 st - Småbolag
Net Trading Group 2017-06-07 NGM MTF Certified adviser, Övrig 15 Mkr -27.08% 6 st - Mikrobolag
Inhalation Sciences 2017-09-28 Spotlight Övrig 17 Mkr 16% 1 st Läs Mikrobolag
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -50% 6 st - Mikrobolag
Awardit 2017-12-05 First North Certified adviser, Övrig 19 Mkr 146.07% 2 st Läs Mikrobolag
Ziccum 2018-10-25 Spotlight Huvudrådgivare 16 Mkr 19.77% 1 st Läs Mikrobolag
Polarcool 2018-11-27 Spotlight Huvudrådgivare 18 Mkr 0% 1 st Läs Mikrobolag
Vilhelmina Mineral 2018-11-29 NGM MTF Huvudrådgivare 23 Mkr 0% 3 st - Mikrobolag
D&Company Nordic 2018-12-11 First North Övrig 21 Mkr 0% 5 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 19 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 8 IRLAB, Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Bioservo, Net Trading Group, Inhalation Sciences, Seafire
Kursfall dag ett 8 IRLAB, Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Freedesk, Bioservo, Net Trading Group, Seafire
Dålig relativ avkastning 7 Initiator Pharma, Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Freedesk, Bioservo, Seafire
Ej fulltecknad emission 7 IRLAB, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Freedesk, Net Trading Group, Seafire, Polarcool
Högt garantiåtagande 5 Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Net Trading Group, Seafire, Vilhelmina Mineral
Bristfällig information 5 Acousort, Tangiamo Touch, Freedesk, Awardit, D&Company Nordic
Oseriöst intryck från prospekt 3 Freedesk, Awardit, D&Company Nordic
Försenad process 3 Freedesk, Net Trading Group, Seafire
Utökat erbjudande trots klent intresse 2 Tangiamo Touch, Bioservo
Tveksamma incitament 2 Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals
Rabatterad emission tätt inpå IPO 2 Acousort, Vilhelmina Mineral
Märkliga avtal 1 D&Company Nordic
Svaga finanser 1 D&Company Nordic
Täta personkopplingar 1 D&Company Nordic
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Vilhelmina Mineral
Udda val av rådgivare 1 Ziccum
Lång väntetid 1 Net Trading Group
CV med plumpar 1 Freedesk
Kort historik 1 Initiator Pharma