Aqurat


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 15 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Aqurat är huvudrådgivare.

Screener för Aqurat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Acousort 2017-01-09 Spotlight Övrig 11 Mkr 63.64% 2 st Läs Mikrobolag
IRLAB 2017-02-28 First North Övrig 116 Mkr 450% 3 st Läs Småbolag
Initiator Pharma 2017-03-16 Spotlight Övrig 20 Mkr -32.73% 2 st - Mikrobolag
Tangiamo Touch 2017-04-06 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -72% 5 st - Mikrobolag
Annexin Pharmaceuticals 2017-04-19 First North Certified adviser, Övrig 54 Mkr -74.55% 6 st - Mikrobolag
Mantex 2017-05-05 First North Certified adviser, Övrig 48 Mkr -71.26% 5 st Läs Mikrobolag
Freedesk 2017-05-10 Spotlight Övrig 13 Mkr -91.43% 7 st - Mikrobolag
Bioservo 2017-05-22 First North Övrig 59 Mkr -37.08% 4 st - Småbolag
Net Trading Group 2017-06-07 NGM MTF Certified adviser, Övrig 15 Mkr -18.75% 6 st - Mikrobolag
Inhalation Sciences 2017-09-28 Spotlight Övrig 17 Mkr 52% 1 st Läs Mikrobolag
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -41.67% 6 st - Mikrobolag
Awardit 2017-12-05 First North Certified adviser, Övrig 19 Mkr 121.79% 2 st Läs Mikrobolag
Ziccum 2018-10-25 Spotlight Huvudrådgivare 16 Mkr 0% 1 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 15 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 8 IRLAB, Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Freedesk, Bioservo, Net Trading Group, Seafire
Dålig relativ avkastning 7 Initiator Pharma, Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Freedesk, Bioservo, Seafire
Hög emissionskostnad 7 IRLAB, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Bioservo, Net Trading Group, Inhalation Sciences, Seafire
Ej fulltecknad emission 6 IRLAB, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Freedesk, Net Trading Group, Seafire
Högt garantiåtagande 4 Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Net Trading Group, Seafire
Bristfällig information 4 Acousort, Tangiamo Touch, Freedesk, Awardit
Försenad process 3 Freedesk, Net Trading Group, Seafire
Oseriöst intryck från prospekt 2 Freedesk, Awardit
Utökat erbjudande trots klent intresse 2 Tangiamo Touch, Bioservo
Kladdiga incitament 2 Tangiamo Touch, Annexin Pharmaceuticals
Udda val av rådgivare 1 Ziccum
Lång väntetid 1 Net Trading Group
CV med plumpar 1 Freedesk
Kort historik 1 Initiator Pharma
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Acousort