Aktieinvest


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Aktieinvest är huvudrådgivare.

Screener för Aktieinvest

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Hemcheck 2017-03-15 First North Certified adviser, Övrig 28 Mkr 98.33% 1 st - Mikrobolag
Acosense 2017-03-20 Spotlight Övrig 12 Mkr -45.35% 3 st Läs Mikrobolag
Chromogenics 2017-03-23 First North Certified adviser, Övrig 117 Mkr -78.82% 4 st - Småbolag
Eatgood 2017-03-27 Spotlight Övrig 12 Mkr -13.56% 4 st Läs Mikrobolag
Intervacc 2017-04-07 First North Certified adviser, Övrig 50 Mkr -10% 3 st - Småbolag
Acucort 2017-04-24 Spotlight Övrig 15 Mkr -28.99% 3 st Läs Mikrobolag
XMReality 2017-04-26 First North Certified adviser, Övrig 60 Mkr -31.39% 3 st - Småbolag
Compare IT 2017-05-03 Spotlight Övrig 10 Mkr -35.82% 2 st Läs Mikrobolag
Bambuser 2017-05-05 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -73.91% 2 st - Småbolag
Mobiplus 2017-05-19 Spotlight Övrig 7 Mkr -57.53% 2 st Läs Mikrobolag
Promore Pharma 2017-07-06 First North Certified adviser, Övrig 106 Mkr -33.48% 4 st - Småbolag
Netmore 2017-07-14 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -90.48% 10 st - Mikrobolag
Enrad 2017-07-24 Spotlight Övrig 11 Mkr -42.86% 2 st - Mikrobolag
Xspray Pharma 2017-09-28 First North Certified adviser, Övrig 132 Mkr 294.09% 1 st Läs Småbolag
Qiiwi 2017-10-13 Spotlight Övrig 13 Mkr 26.56% 1 st Läs Mikrobolag
Global Gaming 2017-10-19 First North Certified adviser, Övrig 22 Mkr 24.09% 0 st Läs Småbolag
Bublar 2017-11-06 NGM MTF Certified adviser, Övrig 24 Mkr 88.01% 5 st - Mikrobolag
Indentive 2017-11-13 First North Certified adviser, Övrig 30 Mkr -91.11% 4 st - Mikrobolag
Touchtech 2017-11-22 Spotlight Övrig 10 Mkr 15.94% 1 st - Mikrobolag
Acconeer 2017-12-11 First North Certified adviser, Övrig 150 Mkr -2.4% 1 st - Småbolag
Scout Gaming Group 2017-12-11 First North Certified adviser, Övrig 60 Mkr 73.91% 1 st Läs Småbolag
Obstecare 2018-01-04 Spotlight Övrig 16 Mkr -15.79% 4 st Läs Mikrobolag
GoldBlue 2018-02-21 NGM MTF Certified adviser, Övrig 24 Mkr -88.03% 10 st Läs Småbolag
Dicot 2018-06-20 Spotlight Övrig 11 Mkr 16.5% 1 st Läs Mikrobolag
Midsummer 2018-06-21 First North Övrig 100 Mkr 119.75% 4 st Läs Småbolag
Jetty 2018-11-12 Spotlight Övrig 10 Mkr 0% 3 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 16 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 19 Acosense, Eatgood, Acucort, XMReality, Compare IT, Mobiplus, Promore Pharma, Netmore, Enrad, Xspray Pharma, Qiiwi, Bublar, Touchtech, Acconeer, Obstecare, GoldBlue, Dicot, Midsummer, Jetty
Kursfall dag ett 13 Chromogenics, Eatgood, Intervacc, Acucort, Compare IT, Bambuser, Promore Pharma, Netmore, Enrad, Bublar, Indentive, Obstecare, GoldBlue
Dålig relativ avkastning 13 Acosense, Chromogenics, Eatgood, Intervacc, Acucort, XMReality, Bambuser, Mobiplus, Promore Pharma, Netmore, Indentive, Obstecare, GoldBlue
Hög emissionskostnad 4 Chromogenics, Netmore, Bublar, GoldBlue
Lång väntetid 4 Chromogenics, Intervacc, XMReality, GoldBlue
Ej fulltecknad emission 4 Acosense, Promore Pharma, Netmore, Obstecare
Bristfällig information 3 Netmore, GoldBlue, Midsummer
Högt garantiåtagande 3 Netmore, Bublar, GoldBlue
Försenad process 3 Hemcheck, Netmore, Scout Gaming Group
Oseriöst intryck från prospekt 2 Midsummer, Jetty
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 2 GoldBlue, Jetty
Märkliga avtal 2 Indentive, GoldBlue
Utökat erbjudande trots klent intresse 2 Eatgood, Netmore
Oklarhet om handelsplats 1 GoldBlue
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 Indentive
Svaga finanser 1 Bublar