Aktieinvest


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Aktieinvest är huvudrådgivare.

Screener för Aktieinvest

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Acconeer 2017-12-11 First North Certified adviser, Övrig 150 Mkr -11.6% 2 st - Småbolag
Acosense 2017-03-20 Spotlight Övrig 12 Mkr -56.98% 3 st Läs Mikrobolag
Acucort 2017-04-24 Spotlight Övrig 15 Mkr 8.7% 3 st Läs Mikrobolag
Bambuser 2017-05-05 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -86.96% 2 st - Småbolag
Beyond Frames Entertainment 2018-12-06 Spotlight Övrig 10 Mkr -10.34% 2 st Läs Mikrobolag
Bublar 2017-11-06 NGM MTF Certified adviser, Övrig 24 Mkr 74.39% 5 st - Mikrobolag
Chromogenics 2017-03-23 First North Certified adviser, Övrig 117 Mkr -91.76% 4 st - Småbolag
Comintelli 2018-11-19 Spotlight Övrig 7 Mkr -10.14% 0 st Läs Mikrobolag
Compare IT 2017-05-03 Spotlight Övrig 10 Mkr -76.12% 2 st Läs Mikrobolag
Dicot 2018-06-20 Spotlight Övrig 11 Mkr -22.33% 2 st Läs Mikrobolag
Eatgood 2017-03-27 Spotlight Övrig 12 Mkr -22.03% 4 st Läs Mikrobolag
Enrad 2017-07-24 Spotlight Övrig 11 Mkr -44.64% 2 st - Mikrobolag
Global Gaming 2017-10-19 First North Certified adviser, Övrig 22 Mkr 60% 0 st Läs Småbolag
GoldBlue 2018-02-21 NGM MTF Certified adviser, Övrig 24 Mkr -91.45% 10 st Läs Småbolag
Hemcheck 2017-03-15 First North Certified adviser, Övrig 28 Mkr 50% 1 st - Mikrobolag
Indentive 2017-11-13 First North Certified adviser, Övrig 30 Mkr -93.33% 4 st - Mikrobolag
Intervacc 2017-04-07 First North Certified adviser, Övrig 50 Mkr -17% 3 st - Småbolag
Jetty 2018-11-12 Spotlight Övrig 10 Mkr -39.13% 5 st Läs Mikrobolag
Midsummer 2018-06-21 First North Övrig 100 Mkr 66.67% 4 st Läs Småbolag
Mobiplus 2017-05-19 Spotlight Övrig 7 Mkr -79.45% 2 st Läs Mikrobolag
Netmore 2017-07-14 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -95.24% 11 st - Mikrobolag
Obstecare 2018-01-04 Spotlight Övrig 16 Mkr -10.53% 3 st Läs Mikrobolag
Promore Pharma 2017-07-06 First North Certified adviser, Övrig 106 Mkr -39.91% 4 st - Småbolag
Qiiwi 2017-10-13 Spotlight Övrig 13 Mkr 18.75% 1 st Läs Mikrobolag
Scout Gaming Group 2017-12-11 First North Certified adviser, Övrig 60 Mkr 28.26% 1 st Läs Småbolag
Touchtech 2017-11-22 Spotlight Övrig 10 Mkr -13.04% 2 st - Mikrobolag
XMReality 2017-04-26 First North Certified adviser, Övrig 60 Mkr -51.09% 3 st - Småbolag
Xspray Pharma 2017-09-28 First North Certified adviser, Övrig 132 Mkr 217.73% 2 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 17 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 19 Acconeer, Acosense, Acucort, Bublar, Compare IT, Dicot, Eatgood, Enrad, GoldBlue, Jetty, Midsummer, Mobiplus, Netmore, Obstecare, Promore Pharma, Qiiwi, Touchtech, XMReality, Xspray Pharma
Kursfall dag ett 15 Acucort, Bambuser, Beyond Frames Entertainment, Bublar, Chromogenics, Compare IT, Eatgood, Enrad, GoldBlue, Indentive, Intervacc, Jetty, Netmore, Obstecare, Promore Pharma
Dålig relativ avkastning 15 Acosense, Acucort, Bambuser, Chromogenics, Dicot, Eatgood, GoldBlue, Indentive, Intervacc, Jetty, Mobiplus, Netmore, Promore Pharma, Touchtech, XMReality
Lång väntetid 7 Acconeer, Chromogenics, GoldBlue, Intervacc, Netmore, XMReality, Xspray Pharma
Hög emissionskostnad 4 Bublar, Chromogenics, GoldBlue, Netmore
Ej fulltecknad emission 4 Acosense, Netmore, Obstecare, Promore Pharma
Bristfällig information 3 GoldBlue, Midsummer, Netmore
Högt garantiåtagande 3 Bublar, GoldBlue, Netmore
Försenad process 3 Hemcheck, Netmore, Scout Gaming Group
Oseriöst intryck från prospekt 2 Jetty, Midsummer
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 2 GoldBlue, Jetty
Märkliga avtal 2 GoldBlue, Indentive
Utökat erbjudande trots klent intresse 2 Eatgood, Netmore
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Beyond Frames Entertainment
Oklarhet om handelsplats 1 GoldBlue
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 Indentive
Svaga finanser 1 Bublar