ABG Sundal Collier


Antal noteringar 6 st
Summa erbjudanden 2833 Mkr
Relativ kursutveckling 1.8%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista OMX Small
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där ABG Sundal Collier är huvudrådgivare.

Screener för ABG Sundal Collier

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Oncopeptides 2017-02-22 OMX Mid Huvudrådgivare 650 Mkr 221.74% 2 st Läs Miljardbolag
Mips 2017-03-23 OMX Small Huvudrådgivare 570 Mkr 162.61% 0 st Läs Miljardbolag
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Huvudrådgivare 579 Mkr -83.22% 3 st Läs Miljardbolag
Bonesupport 2017-06-21 OMX Small Huvudrådgivare 500 Mkr -35.86% 4 st Läs Miljardbolag
Irras 2017-11-22 First North Huvudrådgivare 290 Mkr -20.67% 1 st - Småbolag
Lyko 2017-12-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 245 Mkr -0.8% 0 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 3 Oncopeptides, SSM Holding, Irras
Komplext erbjudande 2 SSM Holding, Bonesupport
Dålig relativ avkastning 2 SSM Holding, Bonesupport
Hög emissionskostnad 2 Oncopeptides, Bonesupport
Ej fulltecknad emission 1 Bonesupport