1CT Management


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där 1CT Management är huvudrådgivare.

Screener för 1CT Management

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Realfiction 2017-07-14 First North Certified adviser, Övrig 22 Mkr 61.84% 5 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 5 st

Varningsflagga Antal Bolag
Lång väntetid 1 Realfiction
Märkliga avtal 1 Realfiction
Täta personkopplingar 1 Realfiction
Försenad process 1 Realfiction
Ej fulltecknad emission 1 Realfiction