Personerna bakom Börsplus IPO-guide

Upprinnelsen till SvD Börsplus IPO-guide var en diskussion där Spotlights vd Peter Gönczi såg ett behov av en ökad genomlysning av svenska börsnoteringar.

Börsplus analytiker Fredrik Östlind började därför gå igenom ett stort antal börsnoteringar med syfte att utarbeta en granskningsmetod som är både robust och ger god vägledning för investerare.

Parallellt hade två aktieintresserade IT-studenter, Marcus Modin och Jonathan Andersson, på eget initiativ börjat bygga en databas med arbetsnamnet IPOdata.

De båda projekten slogs hösten 2017 samman till vad som nu är SvD Börsplus IPO-guide.

Ni når oss på ipo-guide@svd.se

Peter Benson

VD, SvD Börsplus

Fredrik Östlind

Analys & Research

Marcus Modin

Operationellt ansvarig

Jonathan Andersson

Utvecklingsansvarig