IRLAB rapporterar förlust med 13 miljoner kronor i fjärde kvartalet

IRLAB redovisar ett rörelseresultatet på -13,0 miljoner kronor (-14,6) i det fjärde kvartalet. Bolaget hade inga intäkter.

Resultatet efter skatt blev -13,0 miljoner kronor (-14,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,86 kronor (-2,89).

"Under 2017 presenterade IRLAB positiva kliniska studieresultat för både IRL752 och IRL790. Bolaget noterades på Nasdaq First North Premier och den prekliniska verksamheten breddades och intensifierades. Året avslutades med fokus på de kliniska studierna och förberedelser inför möten med framtida potentiella partners på den så kallade JP Morgan-konferensen i San Francisco som hölls i början av januari 2018. Detta år ser ut att kunna bli än mer aktivt, särskilt avseende resultat från de två Fas II-studier vi avser att avsluta under andra och tredje kvartalet", säger vd Nicholas Waters i rapporten.

Han säger vidare: "Under 2018 har vi flera milstolpar att se fram emot. Under våren planerar vi att lansera ytterligare en ny läkemedelskandidat".

IRLAB, MkrQ4-2017Q4-2016
Rörelseresultat-13,0-14,6
Nettoresultat-13,0-14,6
Resultat per aktie, kr-1,86-2,89

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IRLAB

Noteringsdatum
2017-02-28
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
4 st
Huvudrådgivare
Stockholm Corp.