Penser Access lyfter ur Nilörngruppen och Orexo i Spotlight - tar in Eastnine och Surgical Science

Penser Access har lyft ur Nilörngruppen och Orexo, och i stället tagit in Eastnine och Surgical Science i Spotlight. Det framgår av en uppdatering inför december.

Spotlight är Erik Penser Banks topplista av bästa aktieidéer av de bolag som följs under Penser Access.

"Orexo har stigit med 35%, lyft av utsikterna att Zubsolv godkänns i Europa samt god resultatutveckling. En risk i närtid kvarstår, avseende patenttvisten i USA, därav väljer vi att plocka ut aktien ur portföljen. Vi intar en mer avvaktande hållning till Nilörngruppen delvis mot bakgrund av ett svagt kvartalsresultat men också en avtagande vinsttillväxt framöver", resonerar Penser.

Penser Access ser både kortsiktiga och långsiktiga triggers i Surgical Science:

"På kort sikt tror vi på ett starkt fjärde kvartal, detta eftersom Q4 har varit historiskt starkt. Dessutom tror vi att den nya produkten LapSim Essance kommer börja generera intäkter. På långsikt ser vi bolagets nya affärsområde industriella samarbeten som en riktig guldklimp."

Om Eastnine skriver Penser:

"Givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter samt de krafttag som tagits i bolaget för att förändra portföljen har medfört en väsentligt mer balanserad risk i aktien i vår mening vilket motiverar den lägre substansrabatt jämfört med historiken."

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Surgical Science

Noteringsdatum
2017-06-19
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Erik Penser Bank