Sedana Medical ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Sedana Medical redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 12,7 miljoner kronor (10,2), en ökning med 25 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-2,3).

Ebitda-resultat blev -1,0 miljoner kronor (-1,0). Resultatet var enligt bolagets bolagets planer, uppger vd:n i en kommentar.

Resultatet före skatt var -2,5 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-2,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -0,3 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel var 175,2 miljoner kronor (90,6).

Sedana Medical, MkrQ3-2018Q3-2017Förändring
Nettoomsättning12,710,224,5%
EBITDA-1,0-1,0
Rörelseresultat-2,1-2,3
Resultat före skatt-2,5-3,1
Nettoresultat-2,6-2,8

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Sedana Medical

Noteringsdatum
2017-06-21
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Pareto