Smoltek ökade förlusten i tredje kvartalet - följer utvecklingsplanen

Nanoteknikbolaget Smoltek ökade förlusten i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Intäkterna, som främst bestod av aktiverade kostnader för forskning och utveckling, steg till 1,3 miljoner kronor (0,5).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,48 kronor (0,0).

Likvida medel uppgick till 11,2 miljoner kronor (0,9) vid periodens slut.

Vd Anders Johansson uppger i kvartalsredogörelsen att bolaget "följer utvecklingsplanen för CNF-Mimkonceptet" med målsättningen att ha verifierad data för viktiga sidoparametrar framme under hösten eller vintern.

Smoltek, MkrQ3-2018Q3-2017
Resultat före skatt-2,6-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,480,0

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Smoltek

Noteringsdatum
2018-02-26
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
2 st
Huvudrådgivare
Partner FK