Mobiplus ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet

Teknikplattformsbolaget Mobiplus redovisar ökande intäkter samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 7,8 miljoner kronor (6,3), en ökning med 24 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (-0,7). Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,52 kronor (-0,36).

Likvida medel var på 1,5 miljoner kronor (5,7) per den 30 september.

Det tredje kvartalet har tyngts av kostnader för effektiviseringsåtgärder med 0,7 miljoner kronor och förändrade periodiseringsrutiner av både intäkter och personalkostnader som belastat resultatet med 0,6 miljoner kronor.

"Det fjärde kvartalet brukar historiskt vara mycket starkt för flera av Mobiplus-företagen med Black Friday, Cyber Monday och julhandel som höjdpunkter och förhoppningen är att orderingången ska vara än bättre än tidigare år tack vare det både breddade och vässade produkt- och tjänsteutbud Mobiplus nu kan erbjuda", kommenterar vd Fredrik Danielsson i delårsrapporten.

Mobiplus, MkrQ3-2018Q3-2017Förändring
Nettoomsättning7,86,323,8%
Rörelseresultat-3,0-0,7
Resultat före skatt-3,1-0,7
Nettoresultat-3,1-0,7
Resultat per aktie, kronor-0,52-0,36

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Mobiplus

Noteringsdatum
2017-05-19
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
2 st
Huvudrådgivare
InWest Corp.