Neodynamics förnyar vävnadsprovtagning med patenterade egna produkter - vd

Medicinteknikbolaget Neodynamics utvecklar och kommersialiserar vävnadsprovtagningsteknologin Neonavia. Bolagets mål är att driva utvecklingen inom cancerdiagnostik där deras nya teknik med en patenterad mikropulsteknologi förenklar och förbättrar precisionen i biopsiprocedurer.

Bolaget är aktuella med en börsnotering med planerad första handelsdag på Spotlight Stock Market den 7 december.

Inför noteringen genomför Neodynamics en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 50,5 miljoner kronor före emissionskostnader och ytterligare 25,3 miljoner kronor om samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner utnyttjas. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 70 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning.

Teckningstiden löper från 31 oktober till 14 november. Teckningskursen är 16,40 kronor per unit. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Priset per aktie är således 8,20 kronor.

Finwire tv har träffat bolaget för en intervju där tekniken, marknaden, kapitalbehovet och framtiden som stakats ut för medicinteknikbolaget diskuterades.

Se #HemmaHos-intervjun här: https://www.youtube.com/embed/uDYsFCXUgoI

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Neodynamics

Noteringsdatum
2018-12-07
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
5 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK