Hoodin börjar idag handlas på Spotlight

Mjukvarubolaget Hoodin börjar idag den 7 november att handlas på Spotlight Stock Market.
Nyemissionen inför noteringen tecknades till 8,6 miljoner kronor, inklusive teckningsåtaganden, motsvarande en teckningsgrad på 69 procent och bolaget tillfördes 270 nya aktieägare. Teckningskursen var 4,10 kronor per aktie.

Hoodin emitterade 2,11 miljoner nya aktier och har därefter 9,39 miljoner aktier utestående.
Bolaget tillfördes 8,6 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,0 miljoner kronor. Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Hoodin i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Hoodin

Noteringsdatum
2018-11-07
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
5 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK