Alzecure går till börsen, tar in 200 miljoner kronor i nyemission (R)

(Justerar skrivning i stycke tre, enbart Alzstatin härstammar från Astra Zeneca)

Forskningsbolaget Alzecure gör en nyemission på 200 miljoner kronor inför en listning på Nasdaq First North Premier. Bolaget utvecklar nya behandlingar inom hjärnsjukdomar med fokus på Alzheimers sjukdom och ska inom kommande år ta två projekt till klinik.

- De kliniska studierna är tämligen kostsamma och vi kände att det var en bra tidpunkt att vända oss till kapitalmarknaden och ta in ett större belopp för att ta oss igenom fas I-studierna, säger bolagets vd Johan Sandin till Finwire.

Alzecure Pharmas forskningsportfölj baserar på två utvecklingsplattformar Neurorestore och Alzstatin, varav den senare härstammar från Astra Zenecas forskning inom det centrala nervsystemet, men som lades ned för ett par år sedan i samband med att läkemedelsjätten gjorde om sin strategi.

- Vi kände att projektet hade mer kvar att ge och hade möjligheten att få loss det vid nedläggningen, säger Johan Sandin.

Bägge plattformarna baserar på små molekyler, till skillnad från andra forskningsbolag som exempelvis svenska Bioarctic som utvecklar antikroppar som klassificeras som stora molekyler. Små molekyler är mer traditionella och administreras genom tablettform vilket anses vara både enklare för patienter och mindre kostsamt att producera.

Inom den ena plattformen, Neurorestore, utvecklar bolaget symtomlindrande behandlingar och här har läkemedelskandidaten ACD885 kommit längst. Målet är att inleda en klinisk fas I-studie innan året är slut. Fas I-studien är också designad att kunna ge vissa effektdata även om målet är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet med substansen på friska frivilliga, säger Johan Sandin.

Den andra plattformen Alzstatin fokuserar, likt Bioarctics projekt, på att bli en sjukdomsmodifierande behandling. Här är den längst sprungna kandidaten planerad att gå in i klinisk fas I-studie i slutet av 2019.

I samband med börsnoteringen tar bolaget in nytt kapital genom en nyemission på 200 miljoner kronor och därutöver kan styrelsen utnyttja en utökningsoption motsvarande ytterligare högst 50 miljoner kronor.

- Målet är att pengarna ska räcka till att ta ACD855-projektet genom fas I-studien och få fram säkerhetsdata men även vissa effektdata, samt även få ta in Alzstatin-projektet genom fas I. Så pengarna beräknas räcka till slutet av år 2020, säger Johan Sandin.

Kommer ni att söka partners till projekten eller ska ni ta dem till marknaden själva?

- Allt kommer att vara datadrivet. Vi har fått indikationer om att effektdata kan trigga intresse från potentiella partners. Men känner vi att vi får bra effektdata och inte tillräckligt bra intresse från partners så kan vi komma att köra fas II-studier själva.

Teckningskursen i Alzecures emission är satt till 14 kronor per aktie och vid full teckning av emissionen väntas bolaget få ett marknadsvärde på 528,7 miljoner kronor. Teckningstiden löper från och med den 7-16 november. Beräknad första handelsdag är satt till den 28 november.

Befintliga ägare samt institutionella investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 155 miljoner kronor. Bolaget har i dagsläget fem institutionella ägare men vill inte gå in på vilka dessa är. Den enskilt största ägaren är William Gunnarsson, grundaren av Orphan Europe som såldes till italienska Recordati för 135 miljoner euro år 2007, enligt Dagens industri.

Alzecure Pharmas ledningsgrupp är i dag befintliga ägare och delar av ledningsgruppen deltar även i emissionen efter förmåga, säger Johan Sandin.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om AlzeCure

Noteringsdatum
2018-11-28
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
3 st
Huvudrådgivare
Vator