Irlab ger detaljer om effektresultat från tidigare presenterad fas IIa-studie

Forskningsbolaget Irlab meddelade i augusti positiva resultat i en fas IIa-studien som primärt utvärderade säkerhet och tolererbarhet vid behandling med läkemedelskandidaten IRL752. Bolaget uppgav då att behandlingen även visat effekt på sjukdomen, något de nu utvecklar i ett pressmeddelande där de också säger att studiens design inte medger att konklusiva slutsatser kan dras om effekt.

Behandlingen visade en signifikant effekt på förbättring av axiala motorsymtom i patientgruppen som behandlades med IRL752. Effekten mättes genom poäng avseende talförmåga, sväljförmåga, fall och gångstopp och denna poäng minskade med 12 procent i behandlingsgruppen. Ingen sådan effekt sågs i placebogruppen.

Summan av poängen avseende fall och gångstopp/freezing förbättrades med 29 procent, enligt bolaget. I placebogruppen var motsvarande förändring 0 procent.

Däremot noterades en icke-signifikant trend till förbättring av resultat i mer komplexa kognitiva tester som genomfördes i studien.

I gruppen behandlad med IRL752 observerades en statistiskt signifikant minskning av apati/indifferens med 75 procent, skattad med NPI-12 skalan, det vill säga Neuropsychiatric inventory-12. Denna observation stöddes av en minskning av vårdgivarrapporterad börda med 75 procent. I gruppen behandlad med placebo var skattningen av apati/indifferens och vårdgivarrapporterad börda inte signifikanta.

En annan förändring som inte visade statistisk signifikans var gruppen som behandlades med IRL752 och visade en numerisk minskning av parkinsonsymtom, som mättes med UPDRS.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IRLAB

Noteringsdatum
2017-02-28
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
4 st
Huvudrådgivare
Stockholm Corp.