Neodynamics genomför nyemission inför notering på Spotlight

Neodynamics har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat av att nyemissionen tecknas till lägsta gräns och att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget har en patenterad mikropulsteknologi för att förenkla och förbättra precisionen i biopsiprocedurer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Neodynamics genomför en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 50,5 miljoner kronor före emissionskostnader och ytterligare 25,3 miljoner kronor om samtliga vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner utnyttjas. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 70 procent av emissionslikviden genom teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera sista fasen av utveckling av den kommersiella versionen av bolagets produkt Neonavia, kliniska studier för att demonstrera teknologins fördelar, marknadsföring och lanseringskostnader.

"Det viktigaste skälet att investera i Neodynamics är, förutom den finansiella potentialen hos Neonavia, att vi nu är en del av kampen mot cancer. Jag övertygad om att vi kan göra skillnad. Jag vill välkomna dig som investerare att delta i vår resa för att bidra till ett bättre omhändertagande av bröstcancerpatienter. Vi vill bidra till bättre diagnosticeringsmetoder för de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom ge ökade chanser till överlevnad", kommenterar Anna Eriksrud, vd för Neodynamics.

Den första handelsdagen på Spotlight är planerad till den 7 december. Teckningstiden löper från 31 oktober till 14 november. Teckningskursen är 16,40 kronor per unit. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Priset per aktie är således 8,20 kronor.

Bolaget kommer delta på följande investerarträffar:
* 7 november, Sedermeradagen i Stockholm
* 10 november i Köpenhamn
* 12 novmeber, Stora Aktiedagen i Göteborg

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank agerar Selling Agent i samband med emissionen av units.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Neodynamics

Noteringsdatum
2018-12-07
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
5 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK