Noteringsaktuella Scandion Oncology är redo för fas II-studie under 2019 - vd

Bioteknikbolaget Scandion Oncologys vd Nils Brünner presenterade bolaget vid Sedermeradagen i Göteborg på torsdagen.

Det danska bolaget har en pågående nyintroduktion på Spotlight Stock Market där aktien ska börja handlas den 8 november. Bolaget genomför en nyemission på högst 4,44 miljoner aktier till teckningskursen 5,85 kronor per aktie och kommer vid fullteckning att tillföras 26,0 miljoner kronor. Teckningstiden har inletts och pågår till den 18 oktober. Nyemissionen är säkrad till 18,5 miljoner kronor, motsvarande 71 procent av emissionsvolymen, genom teckningsförbindelser. Bolaget värderas före nyemissionen till 43,7 miljoner kronor.

Scandion Oncology grundades 2017 i syfte att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi, behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska djurstudier visat sig förbättra effekten av viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler.

Kapitaltillskottet ska användas för att finansiera den första delen av fas II-studien med SCO-101 hos patienter med metastaserad bröstcancer med läkemedelsresistent cancersjukdom, vilket motsvarar bevis på koncept och lämplig dosjustering för patienterna. Den kliniska fas II-studien kommer att genomföras med SCO-101 i kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel.

Scandion Oncology är en avknoppning från Saniona som är noterade på Stockholmsbörsen och ungefär 100 miljoner danska kronor har redan investerats i projektet där fyra fas I-studier redan har genomförts.

"Vi är redo för klinisk fas II-studie", säger Nils Brünner. Studien väntas starta under i tredje eller fjärde kvartalet 2019 och vara klar i fjärde kvartalet 2020.

Bolaget har på längre sikt den andra läkemedelskandidaten SCO-201 mot kolorektalcancer.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Scandion Oncology

Noteringsdatum
2018-11-08
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK