Vilhelmina Mineral godkänns för notering på NGM Nordic MTF

Prospekteringsbolaget Vilhelmina Mineral har godkänts för notering på NGM Nordic MTF.
Första handelsdag är beräknad till den 29 november 2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet VILHEL MTF. Det framgår av ett pressmeddelande.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att ha säkrat rörelsekapital för tolv månader och ha minst 300 aktieägare från första handelsdag samt att ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Affärsidén är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Vilhelmina Mineral

Noteringsdatum
2018-12-30
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
NGM MTF
Flaggor
5 st
Huvudrådgivare
Aqurat