Cherry-ägare vill se en avknoppning av Yggdrasil - BN

En av spelbolaget Cherrys större aktieägare vill att bolaget knoppar av dotterbolaget Yggdrasil med syftet att frigöra värden, skriver Bloomberg News.

Det är Origo Capital, som äger 0,6 procent av aktierna, som enligt Bloomberg har skrivit till Cherrys styrelse om att de vill att bolaget gör en separat notering av Yggrasil, som är en leverantör av spellösningar. De menar att Yggdrasil nu har uppnått en tillräckligt stor kritisk massa.

Enligt deras bedömning skulle Yggdrasil kunna värderas till mellan 3,5 och 4 miljarder kronor, räknat på skuld- och kassafri basis.

Cherry har i dag ett börsvärde på omkring 6 miljarder. Under det andra kvartalet stod Yggdrasil för 9 procent av intäkterna och 13 procent av vinsten. Ebitda-marginalen inom Yggrasil låg på 33 procent, medan Cherrys var 22 procent.

Nyheter av Finwire