Fyra insynspersoner i Sedana Medical säljer aktier till institutionella investerare

Medicinteknikbolaget Sedana Medical meddelar att fyra insynspersoner har sålt aktier i bolaget till de institutionella investerarna Handelsbanken Fonder, Apus Capital, Norron Asset Management och Brohuvudet. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi ser det som positivt för såväl bolaget som övriga aktieägare att öka det institutionella ägandet i Sedana Medical.”, säger Thomas Eklund, styrelseordförande i bolaget.

Försäljningen omfattar 697 835 aktier som såldes till kursen 91 kronor per aktie, en rabatt på 3,6 procent jämfört med gårdagens stängningskurs och totalt 63,5 miljoner kronor.
Aktieposten motsvarar totalt 3,7 procent av aktierna i bolaget.

Försäljningen innebär att styrelseledamöterna Sten Gibeck och Ola Magnusson, genom sitt helägda bolag Magiola Consulting, vardera säljer 300 000 respektive 200 000 aktier. Därutöver säljer Ron Farrell, chef för forskning och utveckling, samt vd Christer Ahlberg, vardera 167 835 respektive 30 000 aktier.

Sten Gibeck avser i samband med försäljningen att donera 180 000 aktier till fyra av honom närstående personer. Ola Magnusson konverterade inför försäljningen 148 000 optioner till aktier, vilket innebär att han minskade sitt innehav med netto 52 000 aktier.

Säljarna har därefter följande innehav i bolaget:
* Sten Gibeck, 1,61 miljoner aktier, 8,4 procent ägande
* Ola Magnusson, privat och genom bolag, 1,36 miljoner aktier, 7,1 procent ägande
* Ron Farrell, 731 062 aktier, 3,8 procent ägande
* Christer Ahlberg, 230 000 aktier, 1,2 procent ägande

Vd Christer Ahlberg kommer att ingå en lock up på tolv månader för hans kvarvarande aktier. De övriga säljande aktieägarna och mottagarna av de donerade aktierna kommer att ingå en lock up på 90 dagar för deras kvarvarande aktier.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Sedana Medical

Noteringsdatum
2017-06-21
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Pareto