Hoodin genomför nyintroduktion på Spotlight med första handelsdag 22 oktober (uppdatering)

(Tillägg: fler detaljer i hela nyheten)

Hoodin har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market med planerad första handelsdag den 22 oktober. Godkännandet är villkorat av att nyemissionen tecknas till minst 8,5 miljoner kronor och att spridningskravet om 300 aktieägare uppfylls. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hoodin är ett SaaS-bolag, Software-as-a-Service, som utvecklat en internetbaserad mjukvara med syfte att låta företag och organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt innehåll. Plattformen används exempelvis inom omvärldsbevakning, affärsutveckling, marknadsföring samt för att skapa innehåll till exempelvis webbsidor.

Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är att finansiera bolagets tillväxtplaner, vilket innebär att dels skala upp och öka fokus på expansion och försäljning.

Hoodin grundades 2013 i Malmö. Affärsmodellen bygger på initiala installationsavgifter och därefter återkommande månatliga licensavgifter, där de återkommande licensavgifterna står för majoriteten av kundintäkterna. Idag har bolaget kunder som Malmö stad, Riksbyggen, Bonnier Growth Media och 365Events in Copenhagen med flera

"Hoodins nästa steg handlar till stor del om att ytterligare öka våra volymer. Det har vi för avsikt att göra genom etablerande av ett partnernätverk med värdeskapande återförsäljare. Syftet med att resa kapital är främst att vi vill bygga upp och förstärka vår kapacitet inom försäljning via partners både i Sverige och utomlands. Vidare avser vi att vidareutveckla och satsa stort på produkten Omni Observer för medtech- och pharma, då vi ser en mycket stor potential för dessa, inte minst på grund av de nya EU-regelkrav för digital övervakning som inom kort införs för dessa två industrier", säger Marcus Emne, vd och grundare av Hoodin.

Bolaget emitterar 3,05 miljoner aktier till teckningskursen 4,10 kronor per aktie och kommer vid fullteckning att tillföras 12,5 miljoner kronor. Fastställd lägsta nivå för nyemissionens genomförande är 8,5 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 13 september till 2 oktober. Hoodin värderas före nyemissionen till 29,8 miljoner kronor räknat på teckningskursen.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 4,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 37 procent av emissionsvolymen.

Hoodin kommer hålla följande investerarträffar:
* 13 september i Norrköping, kl 17.00-21.00
* 14 september i Stockholm, kl 11.30-13.00
* 17 september i Göteborg, kl 11.30-13.00
* 24 september i Malmö, kl 11.30-13.00

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Hoodin

Noteringsdatum
2018-11-07
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
4 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK