Calmark rapporterar nedgång i rörelseresultatet under andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Calmark redovisar ökad förlust under det andra kvartalet. Bolaget hade inga intäkter under perioden.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,0).

Kassa och bank uppgick till 17,2 miljoner kronor (0,8).

"Calmark har under perioden förstärkt sin styrelse med kompetens inom både medicinskteknisk bransch, noterade bolag, neonatologi och organisationsutveckling. Denna breda kunskap gör bolaget väl förberett för de kommande faserna i bolagets utveckling.
Utvecklingsprojekten fortsätter enligt plan", skriver vd Anna Söderlund i rapporten.

Bolagets aktie noterades på Spotlight den 6 juli.

Calmark, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-1,6-0,9
Nettoresultat-1,8-1,0

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Calmark

Noteringsdatum
2018-07-06
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK