Esen Esports minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet, händelserikt första år

Esen Esports redovisar minskande omsättning under andra kvartalet 2018 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,8 miljoner kronor (1,0), en minskning med 20 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet efter skatt blev -0,9 miljoner kronor (-1,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (-0,31).

Bolagets intäkter består av annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag. Minskningen under 2018 jämfört med motsvarande period föregående år beror på att större fokus har legat på att inleda nya samarbeten.

Bolagets vd Joakim Stenberg skriver i en kommentar att det har varit ett händelserikt första år för ESEN.

"Vi har knutit några viktiga strategiska avtal som Sportradar och SESF. SESF avtalet har nu genererat flera strategiskt viktiga samarbeten som Telia, Svenska Spel och Oneplus. Det är ett stort erkännande både för ESEN och esporten och ett kvitto på att vår strategi med att knyta till oss fler nya varumärken som går in och satsar på esport", skriver vd:n och fortsätter:

"Det har varit en fantastisk respons på nyheterna och jag är helt övertygad om att detta kommer att ge ringar på vattnet vilket leder till att fler får upp ögonen för ESEN och esporten. Det är bara en tidsfråga innan esporten är globalt den största sporten".

Stenberg delger även att företagets esport-plattform har gått in i testfas efter ett års utveckling och kommer att vara navet för bolagets framtida verksamhet. Bland annat kommer turneringarna att spelas på plattformen. Mer information kommer i samband
med den officiella lanseringen.

Esen Esports, MkrQ2-2018Q2-2017Förändring
Nettoomsättning0,81,0-20,0%
Rörelseresultat-0,9-1,0
Resultat före skatt-0,9-1,0
Nettoresultat-0,9-1,0
Resultat per aktie, kronor-0,28-0,31

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om ESEN eSports

Noteringsdatum
2017-10-26
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
7 st
Huvudrådgivare
Eminova FK