Smoltek ökar intäkterna samtidigt som förlusten steg i andra kvartalet

Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar ökade intäkter samtidigt som förlusten steg i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Omsättningen steg till 0,3 miljoner kronor (noll). Aktiverat arbete för egen räkning var 0,1 miljoner kronor (0,5) och övriga rörelseintäkter 0,4 miljoner kronor (noll).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-1,1).
Resultat per aktie hamnade på -0,48 kronor (-0,21).

Kassa och bank var på 14,9 miljoner kronor (2,4) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -5,9 miljoner kronor (-2,4) i första halvåret.

"Vi kan se tillbaka på ett kvartal med mycket hög aktivitetsnivå i bolaget. Arbetet har prioriterats i linje med de målsättningar som publicerades i början av året genom vårt investeringsmemorandum", kommenterar vd Anders Johansson i delårsrapporten.

Smoltek har efter andra kvartalets utgång fått en uppföljningsorder från det ledande processteknikföretag från vilket en första kundspecifik beställning erhölls i början av året. Den nya ordern avser processdemonstration på två specifika testenheter vilka relaterar till samma kundspecifika applikationsområde som den tidigare beställningen.

Smoltek, MkrQ2-2018Q2-2017
Nettoomsättning0,30,0
Rörelseresultat-2,6-1,1
Resultat före skatt-2,6-1,1
Nettoresultat-2,6-1,1
Resultat per aktie, kronor-0,48-0,21

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Smoltek

Noteringsdatum
2018-02-26
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
2 st
Huvudrådgivare
Partner FK