Calmark lämnar in ytterligare två patentansökningar

Medicinteknikbolaget Calmark lämnar in ytterligare två patentansökningar. Patenten avser bolagets engångsartikel och testmetoden för bilirubin. Syftet är att ytterligare stärka Calmarks patentskydd inför marknadsintroduktion av bolagets produkter för patientnära analyser utvecklade för nyfödda. Det framgår av ett pressmeddelande.

Patentet avseende engångsartikeln säkerställer dels exakt blodvolym för testet och dels en exakt tidpunkt för när den kemiska reaktionen startar. Båda dessa variabler är av yttersta vikt för att kunna säkerställa säkra provresultat. Patentet avseende bilirubin är ett metodpatent som säkerställer Calmarks avläsningsteknik. De aktuella patentansökningarna beräknas bli offentliga om 15 månader. Uppfinningarna gör Calmarks engångsartikel användarvänlig och patientsäker samtidigt som den blir billig att producera.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Calmark

Noteringsdatum
2018-07-06
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK