Calmark börjar idag handlas på Spotlight

Medicinteknikbolaget Calmark Swedens B-aktier och teckningsoption TO 1B börjar idag fredagen den 6 juli att handlas på Spotlight Stock Market.

Calmark genomförde inför noteringen en nyemission av units som fulltecknades. Teckningskursen i nyemissionen var 23 kronor per unit, vilket motsvarar 4,60 kronor per aktie. En unit bestod av fem B-aktier och tre vederlagsfria teckningsoptioner TO 1B. Bolaget tillfördes 23 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 1,8 miljoner kronor. Bolaget emitterade 5,00 miljoner B-aktier och 3,00 miljoner teckningsoptioner. Calmark har 10,07 miljoner aktier utestående, fördelat på 0,54 miljoner onoterade A-aktier och 9,53 miljoner noterade B-aktier.

Calmark bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod, PNA, som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Calmark kommer som ett första steg att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Bolaget siktar på att nå break-even 2021.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Calmark

Noteringsdatum
2018-07-06
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK