Irlab rapporterar positiva resultat från klinisk fas 2a-studie med läkemedelskandidaten IRL752

Irlab rapporterar preliminära positiva resultat från en klinisk fas 2a-studie avseende läkemedelskandidaten IRL752 inom Parkinsons sjukdom och demens, då man uppnått det primära studiemålet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten i studien visade att IRL752 tolererades väl av patienterna, vilket innebär att studien därmed har uppnått den primära målsättningen. Biverkningar hos behandlade patienter noterades, och var i huvudsak relaterade till det centrala nervsystemet. De var av mild till måttlig intensitet, uppger bolaget.

Under behandlingstiden noterades en lindrig och reversibel förhöjning av leverenzymer hos tre patienter. Vidare noterades två allvarliga händelser under studietiden, men dessa bedömdes inte vara relaterade till läkemedelsbehandlingen enligt prövningsansvariga läkare.

Bolagets medicinchef kommenterar studieutfallet i pressmeddelandet: "Vi har nu genomfört en första studie med IRL752 i patienter med Parkinsons sjukdom och demens. Det är glädjande att se att läkemedelskandidaten tolererades väl i denna patientgrupp. Resultaten av studien ger oss önskad och värdefull information för den fortsatta utvecklingen av IRL752".

Det är angeläget med fortsatt utveckling av IRL752 i större studier för denna patientgrupp bedömer en prövningsansvarig läkare för studien, samtidigt som bolaget delger att man avser initiera en effektstudie med fler patienter och längre behandlingstider när alla data analyserats.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IRLAB

Noteringsdatum
2017-02-28
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
4 st
Huvudrådgivare
Stockholm Corp.