Calliditas stiger med 4,0 procent i dagens premiärhandel på Stockholmsbörsen

Calliditas Therapeutics började idag fredagen den 29 juni att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, där aktien handlas på segmentet MidCap med kortnamnet CALTX.

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolagets huvudprodukt Nefecon är under utveckling för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati.

Teckningskursen var 45 kronor per aktie och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Ankarinvesterare var AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden.

Aktien har hittills idag handlats till 45,05 kronor som lägst betalt och 46,98 kronor som högst betalt. Klockan 10.00 var senast betalt 46,80 kronor, vilket är en uppgång på 4,0 procent jämfört med teckningskursen på 45 kronor. Aktier för 47 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Calliditas

Noteringsdatum
2018-06-29
Storleksklass
Miljardbolag
Lista
OMX Small
Flaggor
1 st
Huvudrådgivare
Carnegie