Calliditas börjar idag handlas på Stockholmsbörsen

Calliditas Therapeutics börjar idag fredagen den 29 juni att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, där aktien kommer handlas på segmentet MidCap med kortnamnet CALTX. Teckningskursen var 45 kronor per aktie. Ankarinvesterare var AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden.

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Bolagets huvudprodukt Nefecon är under utveckling för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Calliditas

Noteringsdatum
2018-06-29
Storleksklass
Miljardbolag
Lista
OMX Small
Flaggor
1 st
Huvudrådgivare
Carnegie