Dicot börjar idag handlas på Spotlight

Forskningsbolaget Dicot börjar idag onsdagen den 20 juni att handlas på Spotlight Stock Market, som tidigare hette Aktietorget.

Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att erhålla resurser för att kunna utveckla Libiguin vidare enligt bolagets prekliniska utvecklingsprogram fram till kliniska faser samt för att stärka upp organisationen i samband med de aktiviteter som krävs.

Dicot genomförde inför en noteringen en nyemission som tecknades till 168 procent och styrelsen beslutade därför att utnyttja övertilldelningsoptionen. Nyemissionen tecknades av fler än 500 investerare. Bolaget tillfördes 12,1 miljoner kronor efter emissionskostnader på 1,5 miljoner kronor. Teckningskursen var 5,15 kronor per aktie och bolaget har 5,15 miljoner aktier utestående.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Dicot

Noteringsdatum
2018-06-20
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
1 st
Huvudrådgivare
InWest Corp.