Sammanslagning av Oncology Venture och MPI noteras på First North i början av september

Aktierna i det sammanslagna bolag som blir ett resultat av fusionen mellan Oncology Venture och Medical Prognosis Institute kommer att noteras på First North under första halvan av september. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fusionsplanerna godkändes enhälligt på de båda bolagens bolagsstämmor tidigare i maj och nu råder en två månader lång betänketid för fordringsägare i enlighet med svensk lag. Betänketiden upphör den 8 augusti och sista dagen för handel i Oncology Ventures aktie på Spotlight Stock Market, tidigare Aktietorget, kommer att ske runt den 31 augusti.

Efter sammanslagningen kommer MPI, som är det bolag som tekniskt fortsätter, att byta namn till Oncology Ventures, då bolagen anser att namnet är mest representativt för vad de gör.

Nyheter av Finwire