IA Industriarmatur börjar idag handlas på Spotlight

IA Industriarmatur börjar idag måndag den 11 juni att handlas på Spotlight Stock Market.
Bolaget hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor.

Nyemissionen inför noteringen tecknades till 107 procent och blev därmed övertecknad.
Bolaget tillfördes 7,1 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,8 miljoner kronor.
IA Industriarmatur emitterar 420 000 aktier till teckningskursen 17 kronor per aktie och har därefter 529 aktieägare. Bolaget har efter nyemissionen 3,94 miljoner aktier utestående.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IA Industriarmatur

Noteringsdatum
2018-06-11
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
3 st
Huvudrådgivare
Partner FK