Freedesk minskar förlusten i första kvartalet

Aktivitetsbolaget Freedesk redovisar oförändrad omsättning och minskad förlust i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-1,7).
Resultat per aktie hamnade på -0,10 kronor (-0,21).

Kassa och bank var på 1,6 miljoner kronor (1,4) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,1 miljoner kronor (-1,2) i första kvartalet.

Freedesk har undertecknat en avsiktsförklaring med företaget CapSek om ett förvärv av samtliga aktier i Freedesk. Förvärvet ska finansieras genom en apportemission, ett så kallat omvänt förvärv, genom vilken CapSeks aktieägare blir majoritetsägare i Freedesk.

"Första kvartalet 2018 har varit ytterligare en spännande period för Freedesk. Ett flertal av våra satsningar har tagit oss framåt i vår expansion. Bland de mest aktuella händelserna är den pågående process med CapSek för att genomföra ett omvänt förvärv. En process som vi jobbar för att ta i mål så snart som möjligt. Vi ser fram emot att kunna ge mer information till alla nuvarande och potentiella delägare inom en snar framtid. Jag och styrelsen är övertygade om att utkomsten av denna process kommer bli en "win-win"-situation för befintliga och nya aktieägare, med goda möjligheter att utveckla affärsverksamheten för både CapSek och Freedesk", kommenterar vd Stefan Westergård.


Freedesk, MkrQ1-2018Q1-2017Förändring
Nettoomsättning0,30,30,0%
Rörelseresultat-1,0-1,7
Resultat före skatt-1,0-1,7
Nettoresultat-1,0-1,7
Resultat per aktie, kronor-0,10-0,21

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Freedesk

Noteringsdatum
2017-05-10
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
7 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK