Övertecknad nyemission i Dicot inför noteringen på Spotlight den 20 juni

Dicot meddelar att nyemissionen inför noteringen på Spotlight tecknades till 168 procent och styrelsen har därför beslutat att nyttja övertilldelningsoptionen. Totalt tillförs bolaget därmed 12,1 miljoner kronor efter emissionskostnader på cirka 1,5 miljoner.

"Genom den lyckade emissionen har bolaget säkerställt resurser så att vi kan stärka organisationen och fortsätta utvecklingen av Libiguin mot ett registrerat läkemedel", säger vd Göran Beijer.

Nyemissionen tecknades av över 500 investerare, uppger Dicot i sitt pressmeddelande. Teckningskursen var satt till 5,15 kronor per aktie och första handelsdag på Spotlight väntas bli den 20 juni.

Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att erhålla resurser för att kunna utveckla Libiguin vidare enligt bolagets prekliniska utvecklingsprogram fram till kliniska faser samt för att stärka upp organisationen i samband med de aktiviteter som krävs.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Dicot

Noteringsdatum
2018-06-20
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
1 st
Huvudrådgivare
InWest Corp.