Sedana Medical ökar omsättning men minskar rörelseresultat under första kvartalet

Sedana Medical redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 15,5 miljoner kronor (9,9), en ökning med 57 procent mot föregående år.

"Vi redovisar en rekordstor försäljningsökning med nästan 60 procent under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period 2017, vilket är mer än förväntat", säger vd Christer Ahlberg i en kommentar.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (0,3).

Ebitda-resultat blev -0,8 miljoner kronor (0,4).

Resultatet före skatt var 0 miljoner kronor (-0,1).

"I linje med våra planer så ökar de operativa kostnaderna när vi utvecklar organisationen och ökar vår närvaro på marknaden. Detta har genererat en EBITDA för första kvartalet på -788 000 KSEK", säger vd:n vidare.

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,4 miljoner kronor (1,1).

Likvida medel var 79,2 miljoner kronor (12,6).


Sedana Medical, MkrQ1-2018Q1-2017Förändring
Nettoomsättning15,59,956,6%
EBITDA-0,80,4
EBITDA-marginal4,0%
Rörelseresultat-1,70,3
Rörelsemarginal3,0%
Resultat före skatt0-0,1
Nettoresultat-0,1-0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,41,1

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Sedana Medical

Noteringsdatum
2017-06-21
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
0 st
Huvudrådgivare
Pareto