Irlab rapporterar som väntat ingen omsättning och ökar förlusten under första kvartalet

Irlab redovisar som väntat ingen omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -15,9 miljoner kronor (-9,9).

Resultatet före skatt var -15,9 miljoner kronor (-11,9).

Resultatet efter skatt blev -15,9 miljoner kronor (-11,9).

Bolaget uppger i rapporten att den pågående fas II-studien med IRL752 väntas kunna presentera ”top line"-resultat i slutet av andra kvartalet och att den pågående fas II-studien med IRL790 väntas leverera ”top line-data” under mitten av hösten.

Irlab, MkrQ1-2018Q1-2017
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-15,9-9,9
Resultat före skatt-15,9-11,9
Nettoresultat-15,9-11,9

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IRLAB

Noteringsdatum
2017-02-28
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
4 st
Huvudrådgivare
Stockholm Corp.