IA Industriarmatur tar in 2,1 miljoner kronor inför notering på Aktietorget

IA Industriarmatur har blivit godkänt för notering på Aktietorget med första beräknade handelsdag den 11 juni, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget säger sig hjälpa kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter - framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer som i tillexempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.

Bolaget tar inför noteringen in 2,1 miljoner kronor i en nyemission som pågår mellan 14-25 maj, till en pre money-värdering om 59,8 miljoner kronor.

IA Group vill fokusera på tillväxt under de kommande åren där huvudsyftet med noteringen enligt bolaget är att ytterligare bearbeta befintliga marknader genom att bredda organisationen samt vidareutveckla sina kundlösningar.

"Med kapitalanskaffningen i samband med noteringen vill IA Group förstärka försäljningsorganisationen, vidareutveckla och internationalisera sin IoT-plattform, bredda sin abonnemangsaffär samt finansiera den löpande verksamheten", heter det.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IA Industriarmatur

Noteringsdatum
2018-06-11
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
3 st
Huvudrådgivare
Partner FK