Spintso föreslår nyemission på 3,5 miljoner kronor

Aktieägarna i idrottsverktygsbolaget Spintso International kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj i Borlänge.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Nomineringskommitté föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Frank Teneberg, Mark Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, Andreas Hedbom och Roro Yakoub. Frank Teneberg föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 60 öre per aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 3,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från 28 maj till 13 juni.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Spintso

Noteringsdatum
2017-03-03
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
NGM MTF
Flaggor
5 st
Huvudrådgivare
Eminova FK