Två nyval föreslås till styrelsen i Irlab

Aktieägarna i Irlab Therapeutics kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Vedin, Lars Adlersson, Eva Lindgren, Gunnar Olsson, Hans-Olov Olsson och Rein Piir samt nyval av John D. Wakely och Lena Torlegård till styrelsen. Anders Vedin föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande högst 1,23 miljoner nya aktier.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om IRLAB

Noteringsdatum
2017-02-28
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
4 st
Huvudrådgivare
Stockholm Corp.