Urb-it föreslår större nyemission än bolagets börsvärde

Urb-it föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som ska tillföra bolaget 59,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Det är betydligt högre än bolagets börsvärde på 34 miljoner kronor. Dock kommer 26,2 miljoner kronor av nyemissionen att tecknas genom kvittning av skuld. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 17 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, av bland andra Lage Jonasson, Erik Mitteregger och Gerald Engström.
Kapitaltillskottet ska användas för att genomföra bolagets nya leveransstrategi.

Villkoren i nyemissionen blir 3:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Teckningsperioden löper från 26 april till 14 maj.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.
Urb-it noterades på First North i juli 2017 till teckningskursen 15 kronor per aktie. Aktien stängde igår på 1,70 kronor, ett kursfall på 89 procent jämfört med teckningskursen.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Urb-it

Noteringsdatum
2017-07-07
Storleksklass
Småbolag
Lista
First North
Flaggor
3 st
Huvudrådgivare
Mangold FK