Spintso ökar intäkterna och förlusten sjönk i andra halvåret

Idrottsverktygsbolaget Spintso ökar intäkterna och förlusten sjönk i andra halvåret 2017, jämfört med samma period i fjol. Jämförelsetalen är pro forma.

Nettoomsättningen steg till 1,8 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,5). Nettoresultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-1,6).

Likvida medel var på 1,5 miljoner kronor (3,6) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -1,5 miljoner kronor (-2,6) för helåret 2017.

Bolaget kommer under 2018 fokusera på försäljningstillväxt. Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential för bolagets produkter bland såväl befintliga som potentiella kunder. Utvecklingen påskyndas av kundernas ökade intresse att nyttja tekniska hjälpmedel, skriver Spintso om framtidsutsikterna i bokslutskommunikén.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Spintso

Noteringsdatum
2017-03-03
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
NGM MTF
Flaggor
5 st
Huvudrådgivare
Eminova FK