Pristagare

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar med investerarnas bästa för ögonen. Därför kan IPO-guiden också vara en offentlig blåslampa som eldar på aktörerna i riktning mot högre kvalitet där de sämsta exponeras och de bästa prisas.


Därför delar SvD Börsplus IPO-guide ut pris till bland de bästa börsnoteringarna, de bästa rådgivarna och aktielistorna. Pristagare utses för bolag och rådgivare i grenarna Kursutveckling och Kvalitet och fördelat på tre storleksklasser (Miljardbolag, Småbolag och Mikrobolag).

På bilden syns Handelsbanken och Trianon