Investerare

IPO-guiden ger en överblick över hur institutioner, namnkunniga privatinvesterare och andra särskilt intressanta investerare agerar i börsnoteringar. Tabellen är sökbar och kan sorteras på valfritt sätt. Informationen är inte heltäckande. Relevanta investerare kan saknas och i äldre noteringar har IPO-guiden inte alltid loggat investerare.

Laddar...
Investerare Antal investeringar Summa investerat Teckningsåtagande Garantiåtagande
Alfred Berg 4 st 49 Mkr 49 Mkr 0 Mkr
Almi 3 st 1.5 Mkr 1.5 Mkr 0 Mkr
Catella 4 st 350 Mkr 350 Mkr 0 Mkr
Dividend 7 st 13 Mkr 0.9 Mkr 12.1 Mkr
Formue Nord 3 st 15.5 Mkr 0 Mkr 15.5 Mkr
GoMobile 4 st 2.8 Mkr 2.8 Mkr 0 Mkr
Handelsbanken Fonder 10 st 762.5 Mkr 762.5 Mkr 0 Mkr
Healthinvest 3 st 44.8 Mkr 44.8 Mkr 0 Mkr
Humle 5 st 81.4 Mkr 81.4 Mkr 0 Mkr
Industrifonden 4 st 97 Mkr 95.6 Mkr 1.4 Mkr
Länsförsäkringar 5 st 247.9 Mkr 247.9 Mkr 0 Mkr
Ospecifierat 3 st 22.8 Mkr 17.8 Mkr 5 Mkr
Swedbank Robur 19 st 1127.9 Mkr 1127.9 Mkr 0 Mkr
Swedish Growth Fund 3 st 8 Mkr 8 Mkr 0 Mkr
Vätterleden 3 st 45 Mkr 45 Mkr 0 Mkr
Ålandsbanken 8 st 56.2 Mkr 46.1 Mkr 10 Mkr
Öresund 4 st 385.5 Mkr 385.5 Mkr 0 Mkr
G.Månsson 3 st 4.4 Mkr 0 Mkr 4.4 Mkr
R.Näsström 3 st 3.3 Mkr 0 Mkr 3.3 Mkr
LMK 24 st 323.6 Mkr 265.8 Mkr 57.8 Mkr
Sedermera-kunder 11 st 57.7 Mkr 57.7 Mkr 0 Mkr
Mangold FK 7 st 12 Mkr 10.3 Mkr 1.7 Mkr
Per Vasilis 11 st 11.3 Mkr 6.3 Mkr 5.1 Mkr
AP3 4 st 260.5 Mkr 260.5 Mkr 0 Mkr
Sverker Martin-Löf 3 st 1.5 Mkr 0.5 Mkr 1 Mkr
G&W FK 3 st 2.7 Mkr 2.1 Mkr 0.6 Mkr
Rune Löderup 12 st 7.9 Mkr 3.4 Mkr 4.5 Mkr
Didner Gerge 3 st 234.7 Mkr 234.7 Mkr 0 Mkr
G&W-kunder 3 st 59.3 Mkr 12 Mkr 47.3 Mkr
AP4 5 st 381.3 Mkr 381.3 Mkr 0 Mkr
Fyrstad Företagsfin. 5 st 0.5 Mkr 0.5 Mkr 0 Mkr
Jens Miöen 4 st 8.1 Mkr 4.8 Mkr 3.3 Mkr
Göran Källebo 3 st 7.5 Mkr 6 Mkr 1.5 Mkr
Jimmie Landerman 5 st 3.5 Mkr 3.2 Mkr 0.3 Mkr
Niclas Löwgren 3 st 0.5 Mkr 0.5 Mkr 0 Mkr
Jimmie Landermann 3 st 1.6 Mkr 1.6 Mkr 0 Mkr
Peter Nilsson 5 st 1.8 Mkr 1.5 Mkr 0.3 Mkr
Per Nilsson 12 st 7.8 Mkr 4.3 Mkr 3.5 Mkr
Gerhard Dal 25 st 19 Mkr 14.1 Mkr 4.9 Mkr
Göran Månsson 5 st 3 Mkr 1 Mkr 1.9 Mkr
Sonny Johansson 3 st 5.8 Mkr 5.8 Mkr 0 Mkr
Christian Månsson 3 st 0.5 Mkr 0.4 Mkr 0.2 Mkr
Oliver Molse, m.fl. 18 st 27.9 Mkr 17.7 Mkr 10.2 Mkr
Henrik Wiman, m.fl. 3 st 18.1 Mkr 7.3 Mkr 10.8 Mkr
Christian Berger, m.fl. 6 st 3.9 Mkr 3.9 Mkr 0 Mkr