Överblick

På den här sidan ser du dagstemperaturen på noteringsklimatet samt IPO-guidens screener, en guldgruva när du vill söka eller sortera efter vad du vill. I flikarna bredvid hitta du intressant data om IPO-guidens Varningsflaggor och Pristagare. Snart kommer även sökbar information om alla rådgivare och viktiga investerare.

IPO-guidens screener

I IPO-guidens screener hittar du det mesta. Via tabellens rubriker kan du sortera eller söka på många olika sätt. Exempelvis alla noteringar av en viss rådgivare sorterat efter lista eller kursutveckling. Du lägger till andra kategorier via kryssrutorna nedan.

Bolag Datum Lista Rådgivare Erbjudande (Mkr) Börsplus analys Varningsflaggor Utveckling Börsvärde vid IPO (Mkr) Teckningskurs Andel nyemission (%) Teckningsåtagare Garantiåtagare Andel säkrad (%) VD Ordförande Nyckelpersoners ägande (%) Storägare Säljande aktieägare Storleksklass Utnyttjad övertilldelning (%) Utveckling första handelsdag Hemsida Övriga rådgivare