Zwipe ZWIPE-ME -24% från IPO


Teckningskurs: 20 NOK Senaste kurs: 15.2 NOK ZWIPE-ME 3.7% idag
Lista
Merkur Market
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-01-16
Första handelsdag
2019-01-28
Börsplus analys
Läs analysen

Belopp i Mkr är växlade till kursen NOK/SEK 1,04

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zwipe
VD André Løvestam
Styrelseordförande Jörgen Lantto
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 32
Börsvärde efter notering 309 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.12 miljoner aktier (20.3%)
Antal aktier efter notering 15.4 miljoner
Hemsida zwipe.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 125 Mkr (96% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 309 Mkr
Teckningskurs 20 NOK
Sista teckningsdag 2019-01-16
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 94 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (8.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Redeye
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Windfeldt 31.4 Mkr 10.2%
Photon Future Limited 18.3 Mkr 5.9%
Kim Humborstad (via bolag) 17 Mkr 5.5%
Concito as 10.7 Mkr 3.5%
Telecom AS 5.8 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sundt 16.9 Mkr 13.6%
Lars Windfeldt 12.4 Mkr 9.9%
Jörgen Lantto 2.8 Mkr 2.2%
Pegroco Invest 5 Mkr 4%
Modelio Equity 6.5 Mkr 5.2%
Med flera
Totalt åtagande: 93.6 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Zwipe 2 st

  • Kursfall dag ett

    Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


    Zwipe föll med -8 procent under den första handelsdagen.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Zwipe har haft en relativ kursutveckling om -31 procent sedan noteringen.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.